Карлівська міська громада
Полтавська область, Полтавський район

Визначення потреб населення у соціальних послугах

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ КАРЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2024

 

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах» та з метою виявлення та аналізу потреб громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення пріоритетів щодо надання соціальних послуг, розпорядженням міського голови від 06.02.2024 № 35 «Про створення робочої групи з визначення потреб населення соціальних послугах в 2024 році» було створено робочу групу для проведення роботи з визначення потреб населення у соціальних послугах.

При формуванні показників потреби населення Карлівської міської  територіальної громади у соціальних послугах враховані дані Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Карлівської міської ради, Служби у справах дітей виконавчого комітету Карлівської міської ради, КНП «Карлівська центральна лікарня ім. Л.В.Радевича», Управління соціального захисту населення Полтавської районної військової адміністрації та інших установ.

Для удосконалення процесу визначення потреб населення у соціальних послугах протягом січня-березня 2024 року на території територіальної громади проведені наступні заходи:

 • соціологічне опитування шляхом анкетування мешканців громади, в тому числі із застосуванням сучасних можливостей мережі Інтернет.

        Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах є один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

         Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Рішенням другого засідання другої позачергової сесії восьмого скликання Карлівської міської ради від 21.01.2021 створено комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Карлівської міської ради.

         Для надання соціальних послуг у Центрі утворені такі структурні підрозділи:

         -   відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-ти річного віку);

         - відділення натуральної та грошової допомоги (надання соціальних послуг натуральної допомоги, послуг з прокату технічних засобів реабілітації, транспортних послуг «соціальне таксі»);

         - відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування (надання протягом дня громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які досягли 18-ти річного віку, послуг соціальної адаптації з метою усунення обмежень життєдіяльності, для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності);

         - відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах).

Відповідно до державних стандартів центр надає такі соціальні послуги:

         - догляд вдома;

         - соціальна адаптація;

         - натуральна допомога;

         - соціальний супровід;

         - соціальна профілактика;

         - екстрене (кризове) втручання;

         - соціальна інтеграція та реінтеграція;

         - транспортні послуги «соціальне таксі»;

         - послуги з забезпечення технічними засобами реабілітації на умовах прокату.

         Основними завданнями Центру є:

         - надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством  соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання складних життєвих обставин;

         - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.

         У 2023 році соціальні послуги отримали 1569 осіб/сімей, у т. ч. по відділеннях:

         - соціальних послуг за місцем проживання  – 344 особи;

         - натуральної та грошової допомоги – 594 осіб;

         - надання соціальних послуг в умовах денного перебування – 545 осіб;

- відділення соціальної роботи – 86 сімей/осіб.

         На кожну особу є рішення відділу соціального забезпечення виконавчого комітету Карлівської міської ради та укладений договір відповідно до державних стандартів.

Відділення соціальних послуг за місцем проживання надає соціальну послугу догляду вдома особам похилого віку та з інвалідністю, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності та потребують сторонньої допомоги згідно з медичним висновком. Відділення надає соціальну послугу жителям громади.

Відділення надає соціальну послугу догляду вдома за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальної послуги або за рахунок отримувача соціальної послуги/третіх осіб.

На кожну особу, що отримує соціальну послугу догляду вдома відповідно до п.3.8. Положення про відділення соціальних послуг за місцем проживання сформована особова справа.

Надання соціальної послуги забезпечують 40 соціальних робітників, а саме: на території Карлівської міської ради  працює 29 соціальних робітників.

Протягом 2023 року соціальну послугу догляд вдома отримали 344 особи, з них 14 ветеранів війни, в тому числі 1 інвалід Великої Вітчизняної війни, 65 осіб з інвалідністю різних категорій, 146 осіб віком 80 років і старші, 14 осіб з V групою рухомої активності.

У І півріччі 2022 року соціальну послугу догляду вдома отримали                      299 жителі Карлівської громади, зокрема на платній основі – 9 осіб, з установленням диференційованої плати – 85 осіб, безоплатно – 201 особа.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача визначається індивідуально, залежно від ступеня рухової активності та відповідно до Державного стандарту і зазначається в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

- допомогу у веденні домашнього господарства (придбання і доставка продуктових, промислових та господарчих товарів, медикаментів; допомогу у приготуванні їжі, прибиранні житла; дрібний ремонт одягу);

- допомога в самообслуговуванні (заміна постільної  та натільної білизни, умивання, винесення судна з подальшою обробкою);

- допомогу в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги);

- надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок).

Соціальні робітники відвідують своїх підопічних від 1 до 5 разів на тиждень. Строки надання послуги узгоджуються з отримувачем послуги.  Соціальна послуга надається згідно затвердженого графіку.

Навантаження на 1 соціального робітника станом на 01.01.2024 становить по м. Карлівка 11 осіб, по селу – 7 осіб.

Працівники   відділення сумлінно  ставляться  до  виконання  своїх обов'язків, поважають гідність особи, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб,  яким  вони  надають послугу,  зберігають  в  таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків. Соціальна послуга догляду вдома надається з дотриманням Державного стандарту догляду та етичних норм і правил.

         Відділення натуральної та грошової допомоги надає послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання послуги натуральної допомоги, а саме:

         - пошиття одягу;

         - ремонт одягу;

         - перукарські;

         - перукарські за місцем проживання;

         - прання білизни та одягу;

         - косіння трави біля будинку;

- транспортні послуги «соціальне таксі»;

- послуги з забезпечення технічними засобами реабілітації на умовах прокату.

         Транспортна послуга «соціальне таксі» надається в межах Карлівської територіальної громади для перевезення до підприємств, установ і організацій  різних форм власності та підпорядкування. Послуга надається особам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-ти річного віку та мають стійкі порушення функцій опорно-рухового апарату, згідно з медичним висновком. Протягом звітного періоду послугу «соціальне таксі» отримували 7 осіб                         (послуг 9).

У відділенні надається послуга з забезпечення технічними засобами реабілітації на умовах прокату: палиць, милиць, ходунків, інвалідних візків. На обліку у відділенні знаходиться 213 технічних засобів реабілітації. У  2023 році послугами прокату скористалися 95 осіб, відповідно до висновку ЛКК.

Виходячи з можливостей відділення, наявної фінансової та матеріальної бази,  послугу натуральної  допомоги  протягом 2024 року  отримали 594 осіб, виключно у відділені 526 жителі Карлівської громади, в т. ч. перукарські послуги отримали 410 осіб, послуги по ремонту та пошиттю одягу – 136 осіб, послугу з прання білизни та одягу отримали 58 осіб.

З метою наближення соціальних послуг до сільського населення та мешканців віддалених районів громади в установі запроваджено мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг, який забезпечується мультидисциплінарною командою до складу якої входять спеціалісти центру: перукар, швачка, соціальний працівник, водій. Соціальні послуги надаються переважно особам похилого віку, особам з інвалідністю з IV та V групами рухомої активності, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та обслуговуються центром.

Протягом 2023  року мультидисциплінарною командою було здійснено 23 виїздів і надано різних видів соціальних послуг 94 особам.

У відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування  надається послуга соціальної адаптації особам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), які мають часткове порушення рухової активності і потребують надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки в суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку. 

У відділенні працюють:

         - групи активного довголіття «Дубрава» та «Гармонія»;

         - інтелектуально-інформаційне об`єднання «Паскаль»;

         - група рукоділля «Бісерок»;

         - об`єднання вчителів-ветеранів «Сузір`я»;

         - аграрний клуб «Органічне землеробство».

В центрі запроваджено соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку», для  реалізації права осіб похилого віку на соціальну адаптацію в поєднанні з навчанням, задоволенні потреб у розвитку їх соціальної, творчої активності та участі в суспільному житті району. Протягом 2023 року зазначеною послугою скористалися 52 особи.

«Університет третього віку» працює за 4 напрямками :

- «Основи комп’ютерної грамотності»;

- «Основи здорового способу життя»;

- «Народно-прикладні мистецтва»;

- «Дім, сад, город».

Відділення пропонує клієнтам відвідувати тренажерну залу, оснащену механічними біговими доріжками, орбітреком, комплексним силовим тренажером, велотренажерами з різним рівнем навантаження, системою тренажерів для відновлення опорно-рухових функцій після інсультів і травм, профілактором Євмінова та шведською стінкою. Всі спортивно-оздоровчі заходи спрямовані на підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів та інвалідів дають позитивні результати.

У відділенні працює комп’ютерний клас, де відвідувачі можуть навчитися користуватися гаджетами, а саме: комп’ютером, ноутбуком, нетбуком, планшетом та звичайним мобільним телефоном. Кожен відвідувач при потребі може скористатися Інтернетом, поспілкуватися в соціальних мережах та в Скайпі з рідними.

Усі послуги надаються на безоплатній основі.

Основним завданням відділення соціальної роботи з особами/сім’ями є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та надання таким сім’ям/особам соціальних послуг, за результатами визначених потреб, з метою мінімізації або подолання складних життєвих обставин. Відділенням надаються такі соціальні послуги:

 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • соціальна профілактика;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція.

Протягом 2023 року до відділення соціальної роботи надійшло                    274 повідомлень, складено 229 актів оцінки потреб сімей/осіб. За результатами оцінювання 143 сімей/осіб належать до вразливої категорії населення, складні життєві обставини відсутні, такі сім’ї/особи не потребують надання соціальних послуг. В 86 сім’ях/особах підтверджена наявність складних життєвих обставин, з них двоє  осіб -  для влаштування в заклад з цілодобовим перебуванням. У 86 сім’ях/особах, які перебувають в складних життєвих обставинах, визначена потреба в наданні соціальних послуг, їм надана допомога у оформленні заяви про надання соціальних послуг і формуванні пакета документів, що додаються до неї. Відповідно до рішення відділу соціального забезпечення виконавчого комітету Карлівської міської ради 99 сім’ям/особам надаються такі соціальні послуги:

 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – 20 сім’ям;
 • соціальна профілактика – 53 сім’ям/особам;
 • соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти–сироти і діти, позбавленні батьківського піклування  –13 сімей.

         Сьогодні центр через свої структурні підрозділи надає індивідуальний пакет послуг кожному клієнту, відповідно до його потреб. Така комплексна робота сприяє відновленню соціального статусу особи з інвалідністю чи пенсіонера, інтеграції їх у суспільство.

         До основних соціальних груп, які отримують соціальні послуги, належать особи похилого віку, особи з інвалідністю різних вікових груп, сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, інші громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації.

        Основні причини, з якими найчастіше пов’язані проблеми, що виникають у громадян: алкоголь, безробіття, непрацездатність, низький рівень виховного потенціалу батьків, залежність, труднощі підліткового віку, хвороба дитини чи члена сім’ї та конфлікти між членами родини. Важливим фактором сімейного неблагополуччя також є низький рівень матеріального забезпечення.

            Огляд отримувачів соціальних послуг.

      В ході опитування населення проведено анкетування 217 мешканців територіальної громади. Середній вік респондентів становить 49 років. Як було з’ясовано в ході опитування, соціальні послуги отримують 176 респондентів (81%). Натомість 41 (19%) респондентів вказали, що не отримують такі послуги.

 

      Соціальні послуги, які надаються і у яких є потреба і задоволеність ними.

      В ході опитування населення було з’ясовано види соціальних послуг, які отримують респонденти та члени їх сімей, рівень задоволеності отримуваними послугами, а також потребу респондентів в окремих соціальних послугах.

      Як засвідчили результати опитування населення територіальної громади, найбільшій кількість респондентів відзначили потребу в таких соціальних послугах:

 • послуги консультування (інформування);
 • соціального супроводу;
 • догляд вдома;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • кризове та екстрене втручання;
 • натуральна допомога. 

        При цьому слід зазначити, що деякі респонденти можуть отримувати два та більше видів соціальних послуг. Жоден з респондентів не є отримувачем послуг паліативного догляду, підтриманого проживання, влаштування до сімейних форм виховання, соціальної реабілітації та не вважають дані послуги необхідними. Найбільшої підтримки в громаді потребують люди похилого віку, особи з інвалідністю, сім'ї СЖО. В громаді є потреба в наданні послуги стаціонарного догляду громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують стороннього догляду за станом здоров’я (зокрема, що не можуть самостійно пересуватися).

            За результатами аналізу визначення потреб населення Карлівської міської територіальної громади найбільшої підтримки потребують люди похилого віку, особи з інвалідністю різних вікових груп, бездомні особи, малозабезпечені громадяни, сім’ї з дітьми та сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах і не здатні самостійно їх подолати, діти які залишились без батьківської опіки та особи, що повернулись з місць позбавлення волі тощо.

        Для створення ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувача в соціальних послугах в Карлівській міській територіальній громаді, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувача таких послуг необхідно:

- запровадити надання інноваційних соціальних послуг, що сприятиме доступності та задоволенню у повному обсязі потреб осіб територіальної громади у соціальних послугах в тому числі шляхом соціального замовлення;

- залучити в роботу громадські, релігійні, благодійні та інші організації до надання послуг;

- забезпечити широкий доступ мешканців громади до якісних та ефективних соціальних послуг;

- покращити інформування населення щодо переліку соціальних послуг, які надаються в громаді та прав громадян на їх отримання.

Порівнюючи дані про кількість фактичних та потенційних отримувачів соціальних послуг, можна зробити висновок, що майже всі соціальні групи, які потребують соціальної допомоги і підтримки, охоплені соціальними службами.

Наявні ресурси та надавачі послуг, які функціонують в міській територіальній громаді дають можливість задовольнити попит громадян у соціальних послугах, та  мають достатні можливості надавати кожній конкретній потребуючій особі/сім’ї своєчасну і доступну допомогу.

 

За результатами визначення потреб населення Карлівської міської територіальної громади та наданими пропозиціями щодо покращення якості надання соціальних послуг поставлено наступні завдання та визначені пріоритетні напрямки роботи Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Карлівської міської ради на 2024 рік:

 1. У 2024 році для задоволення потреб населення Карлівської територіальної громади у соціальних послугах продовжити надання традиційних послуг: догляд вдома, натуральної допомоги, соціальний супровід, консультування (інформування), соціальна адаптація, соціальна профілактика, представництво інтересів, екстрене (кризове) втручання, соціальна інтеграція та реінтеграція та посилити роботу з виявлення й залучення для отримання соціальних послуг вразливих категорії громадян, які потребують соціальної підтримки.
 2. Посилити роботу щодо виявлення осіб/родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг.
 3. Залучати до послуги соціального супроводу та консультування осіб з інвалідністю та сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю.
 4. Розвивати послугу соціального супроводу дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, патронатних родин та соціального супроводження прийомних родин.
 5. Покращити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення громади щодо соціальних послуг, а саме:
 • облаштовувати інформаційні куточки в старостинських округах, на яких повинна міститися доступна, актуальна і вичерпна інформація для отримання послуг,
 • забезпечити виготовлення, поширення друкованих матеріалів (плакати, візитки, листівки), в тому числі за допомогою ресурсів мережі Інтернет.

ДОДАТОК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних