Карлівська міська рада
Карлівський район, Полтавська область

Оголошення

 

01.02.2018 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирних будинків в місті Карлівка

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. №150 виконавчий комітет Карлівської міської ради повідомляє про проведення конкурсу на визначення управителя будинків в місті Карлівка, який відбудеться згідно рішення виконавчого комітету від 06.10.2016р.  № 670 по 5 (п’яти) лотах.

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Карлівської міської ради

39500,Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54

2. Прізвище, посада та номер телефону осіб, уповноважених вести зв'язок з учасниками

Тарасовський Сергій Миколайович – перший заступник міського голови тел. (05346) 98-203;

Губарь Віктор Володимирович – начальник відділу соціально – економічного та стратегічного розвитку міста тел. (05346) 98-205;

3. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

 

1) ціна послуги, що включає винагороду управителю та витрати на утримання будинку – 50 балів;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально – технічною базою – 15 балів;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 15 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу – 10 балів;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово – комунального господарства – 10 балів

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів які подаються у складі конкурсної пропозиції

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

1) заяву на участь у Конкурсі довільної форми, у якій зазначають:

фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

2) копії:

- Статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);

- балансу бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єкта господарювання за 2017 рік (форми № 1-5);

- витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32) .

3) розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок за формою, визначеною в додатку 2 цієї документації;

4) довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо)(зазначити яке майно є власним, а яке орендованим);

5) довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

6) штатний розпис та довідки про фактичну наявність працівників;;

7) довідка в довільній формі, що містить інформацію про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

8) документ, що підтверджує внесення плати за участь в конкурсі.

 Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та не вимагаються під час проведення конкурсу.

 Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово – комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 
м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54, приймальня міського голови 

Кінцевий строк подачі документів: до 16:00 2 березня 2018 року включно.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54 кабінет першого заступника міського голови 0 14:00  5 березня 2018 року

 

23.01.2018 р.

 ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на придбання нерухомого майна

(багатоквартирного житлового будинку)

Уповноважений орган :  Карлівська міська рада

 1. Код ЄДРПОУ : 21046549
 2. Місце знаходження : вул. Полтавський Шлях,54, м. Карлівка, Полтавської обл.,39500
 3. Посадові особи уповноваженого органу , що здійснюватимуть зв’язок  з учасниками (прізвище , ім’я по батькові , посада та адреса, номер телефону із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-mail)

Прізвище, ім’я по батькові : Тарасовський Сергій Миколайович;

Посада : перший заступник міського голови , голова конкурсної комісії :

Адреса : вул. Полтавський Шлях,54, м. Карлівка , Полтавської області, 39500

Телефон : (05346) 98-203 Е-mail: karlivkarada@ukr.net

Прізвище, ім’я по  батькові : Чередник Людмила Іванівна

Посада : спеціаліст 1 категорії , відділу соціально-економічного та стратегічного розвитку міста , секретар конкурсної комісії з питань закупівлі житлової нерухомості

Адреса: вул. Полтавський шлях, 54 м. Карлівка Полтавської області, 39500

Телефон : (05346) 98-205 Е-mail:karlivkarada@ukr.net

5.      Адреса офіційного Інтернет порталу Карлівської міської ради:karlivka-mrada.gov.ua

6. Інформація про предмет закупівлі : житлова нерухомість, багатоквартирний житловий будинок,  

    незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку.

7. Перелік  документів потрібних в конкурсній пропозиції :

 1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням:
 • найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу;
 • прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, e-mail;
  1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), засвідчена в установленому порядку;

 1. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
 2. Копії всіх сторінок паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 3. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
 4. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
 5. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;
 6. Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
 7. Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;
 8. Засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру, будинок;
 9. Технічну характеристика предмету закупівлі;
 10. Не менше ніж чотири фотокартки зовнішнього та внутрішнього виду (будівлі);
 11. Документ що посвідчує право користування чи право власності на земельну ділянку звірений нотаріально;
 12. Цінову конкурсну пропозицію;
 13. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
 14. Рецензію звіту про оцінку майна (акту оцінки майна).

8.      Подання пропозицій конкурсу за адресою:  вул. Полтавський Шлях,54 , м. Карлівка, Полтавської  

     області  (загальний відділ ) в строк: з  26.01.2018 року до 26.02.2018 року до 1200.

9. Розкриття  та розгляд наданих конкурсних пропозицій за адресою:  вул. Полтавський Шлях,54, м.

    Карлівка  39500,  Дата  26.02.2018 року о 1400.

 

 

 

29.01.2018 р.

Скликається двадцять сьома сесія міської ради сьомого скликання

Керуючись  ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно Регламенту Карлівської міської ради,  засідання двадцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання  відбудеться  08 лютого 2018  року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

 На пленарне засідання винесені питання:

1. Про затвердження звіту виконання міського бюджету за 2017 рік.

2. Про вільний залишок бюджетних коштів.

3. Про спрямування вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на початок 2018 року.

4. Про уточнення показників міського бюджету.

5. Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період.

6. Про звернення  до Полтавської обласної ради про передачу Карлівської дільниці «Полтававодоканал».

7. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету міської ради.

8. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного розвиту міста Карлівки на 2018 рік.

9. Про затвердження міської програми «Програма підтримки і розвитку газети «Життя і слово» на 2018 рік.

10. Про затвердження Програми зайнятості населення Карлівської міської ради на 2018 рік.

11. Про затвердження міської програми «Програма переведення на індивідуальне (по квартирне) опалення житлових будинків по вулиці Парковій, Промисловій, Гурамішвілі провулку Промисловому в місті Карлівка на 2018-2019 роки».

12. Про внесення змін до рішення 17 сесії 7 скликання Карлівської міської ради від 21.03.2017 року « Про затвердження Положення про відділ соціально-економічного та стратегічного розвитку міста».

13. Про закріплення за КП «Карлівка Новатор» права господарського відання на майно.

14. Про проведення земельних торгів (аукціону).

15. Розгляд заяв.

16. Різне.

 

 

19.01.2018 р.

Оголошується конкурс!

Карлівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу Карлівської міської ради, тимчасово на час декретної відпустки основного працівника.

Основні вимоги до кандидата: громадянство України, освіта вища; за напрямом професійного спрямування правознавство; досвід роботи в органах місцевого самоврядування або досвід роботи за фахом на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, - не менше двох років, досконале володіння державною мовою  та комп’ютерною технікою.

Документи: заяву про участь в конкурсі;  копія паспорта громадянина України; письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади або резюме у довільній формі; письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;  копію (копії) документа (документів) про освіту;  заповнену особову картку встановленого зразка; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи подавати особисто протягом  30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 54, до загального відділу міської ради.

 Додаткову інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел 98209, 98208. Зразки заяви та документів розміщені на сайті міської ради в рубриці «Вакансії». 

 

 

 

15.01.2018 р.

Шановні карлівчани та гості міста!

19 січня з нагоди свята Богоявлення Господнього (Водосвяття) о 12.00 год. на березі р. Орчик (місцевий пляж) відбудеться святкове богослужіння та урочисте освячення води.

Усі бажаючі матимуть можливість долучитися до святкового обряду та сповна відчути на собі цілющі властивості водохресної води.

 

15.01.2018 р.

Увага!

Номери виграшних квитків третього етапу розіграшу новорічних подарунків!

1126 - радіоприймач

1376 - набір ножів

0719 - електрошашличниця

0270 - велосипед

Отримати подарунки можна в районному будинку культури за наявності квитка

 

 

 

05.01.2018 р.

Оголошується конкурс!

Карлівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії соціально-економічного та стратегічного розвитку міста Карлівської міської ради.

Основні вимоги до кандидата: громадянство України, освіта вища; за напрямом професійного спрямування економіка, без вимог до стажу роботи, досконале володіння державною мовою  та комп’ютерною технікою.

Документи: заяву про участь в конкурсі;  копія паспорта громадянина України; письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади, письмову заяву, до якої додається резюме у довільній формі; письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;  копію (копії) документа (документів) про освіту;  заповнену особову картку встановленого зразка; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи подавати особисто протягом  30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 54, до загального відділу міської ради.

 Додаткову інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел 98209, 98208. Зразки заяви та документів розміщені на сайті міської ради в рубриці «Вакансії». 

 

 

02.01.2018 р.

Увага!

Номери виграшних квитків новорічного розіграшу подарунків!

0682 - велосипед

1493 - барбекю мал.

0504 - барбекю вел.

1395 - дитячий іграшковий набір

0096 - набір столових приладів

0774 - електролампа

1487 - чоловічий набір "Арко"

0460 - чоловічий набір "Акс"

0180 - блендер

1534 - електрочайник

0235 - електросендвічниця

0702 - радіоприймач

0936 - настільна лампа

1136 - електрошашличниця

0620 - велосипед

Отримати подарунки можна в районному будинку культури за наявності квитка до 12 січня 2018 р.

 

29.12.2017 р.  

До уваги пільгової категорії населення м. Карлівка, с. солона Балка, с. Іванівка!

Рішенням 25 сесії Карлівської міської ради сьомого скликання від 06.12.2017 року затверджено Порядок виготовлення та видачі посвідчень на пільговий проїзд у міському автобусі.

Згідно цього Порядку для отримання посвідчення на пільговий проїзд у міському автобусі, громадянам пільгової категорії, які зареєстровані в місті Карлівка, селищі Іванівка, селищі Солона Балка необхідно звернутись до загального відділу міської ради, заповнити заяву встановленого зразка.

Заявник разом із заявою подає в двох екземплярах наступні документи:

 • Копію паспорта громадянина України, де вказано місце реєстрації;
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • Копію посвідчення , що дає право на пільгу;
 • Фотографію (3 x 4 або 4 x 6).

Видача посвідчення на пільговий проїзд у міському автобусі здійснюється безкоштовно в Карлівській міській раді протягом 30 днів з дня подання заяви.

Для зручності громадян, які не мають можливостей особисто звернутись до загального відділу міської ради для подання заяви, за запитом будуть працювати мобільні офіси.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ соціально-економічного та стратегічного розвитку міста Карлівської міської ради, тел. 98-205.

                                             

 

 

11.12.2017 р.

Шановні гості та мешканці м. Карлівка і району!

      Запрошуємо Вас відвідати передноворічний ярмарок, який відбудеться 30 грудня 2017 року з 8.00 год. на площі по вул. Полтавський Шлях, біля адмінбудівлі райдержадміністрації.

     Фермерські господарства та сільськогосподарські виробники у широкому асортименті запропонують Вам свою продукцію за цінами, нижчими від ринкових.

    Також на Вас чекає театралізована концертна програма та розіграш призів.

  

 

07.12.2017 р.

Скликається двадцять шоста сесія міської ради сьомого скликання

Керуючись  ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно Регламенту Карлівської міської ради, засідання двадцять шостої сесії міської ради сьомого скликання відбудеться  27 грудня 2017 року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

     На пленарне засідання винесені  питання:

 1. Про звіт міського голови про роботу міської ради та виконавчого комітету за 2017 рік.
 2. Про затвердження Програми економічно і соціального розвиту міста Карлівка на 2018 рік.
 3. Про міський бюджет на 2018 рік.
 4. Розгляд заяв.
 5. Різне.

 

 

04.12.2017 р.

Засідання постійних комісій

5 грудня 2017 року 0 10.00 год. в депутатській кімнаті міської ради відбудеться засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та санітарного стану.

5 грудня 2017 року о 14.00 год. в депутатській кімнаті міської ради відбудеться спільне засідання постійних депутатських комісій міської ради.

 

04.12.2017 р.

Відбудеться друге засідання двадцять п’ятої сесії міської ради сьомого скликання

 

Керуючись  ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно Регламенту Карлівської міської ради,  друге засідання двадцять п’ятої сесії міської ради сьомого скликання відбудеться  06 грудня 2017 року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

 На друге пленарне засідання винесені  питання:

 1. Про затвердження суми понадпланових надходжень загального фонду міського бюджету по наслідках виконання за 11 місяців 2017 року.
 2. Про уточнення показників міського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету за 11 місяців 2017 року.
 3. Про уточнення показників міського бюджету на 2017 рік.
 4. Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період.
 5. Про внесення змін у рішення позачергової чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 18.11.2016 року «Про граничні суми витрат на придбання товарів за кошти місцевого бюджету».
 6. Про звернення  до Полтавської обласної ради про передачу Карлівської

          дільниці «Полтававодоканал».

7.Про скасування рішення другого засідання п’ятої позачергової сесії сьомого скликання «Про затвердження категорії та рангу посадової особи місцевого самоврядування заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів».

 8. Про затвердження структури апарату міської ради.

9.Про затвердження Положення про загальний відділ Карлівської міської ради в новій редакції.

10.Про внесення змін до Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю апарату Карлівської міської ради.

11.Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Карлівка.

12.Про закріплення за підприємством КП «Карлівка Новатор» права господарського відання на майно, отримане згідно передавального акту.

13.Про уповноваження приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», щодо підготовки матеріалів для прийняття рішення про приватизацію об’єктів нерухомого майна.

14.Про затвердження міської цільової Програми « Розвиток туризму в місті Карлівка» на 2018 – 2020 роки.

15.Розгляд заяв.

16.Різне.

 

 

Скликається двадцять п’ята сесія міської ради сьомого скликання

 

  Керуючись  ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Карлівської міської ради,  пленарне засідання двадцять п’ятої  сесії міської ради сьомого скликання відбудеться  03 листопада 2017 року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

На сесію винесені питання:

 1. Про затвердження звіту виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
 2. Про затвердження суми понадпланових надходжень загального фонду міського бюджету по наслідках виконання за 10 місяців 2017 року.
 3. Про внесення змін до штатного розпису працівників апарату управління міської ради на 2017 рік.
 4. Про уточнення показників міського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету за 10 місяців 2017 року.
 5. Про уточнення показників міського бюджету на 2017 рік.
 6. Про внесення змін до рішення 16 сесії міської ради 7 скликання від 29.12.2016 р. «Про затвердження лімітів на використання паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв в установах, які фінансуються з міського бюджету».
 7. Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період.
 8. Про  розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Карлівка.
 9. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Карлівського району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2017 – 2020 роки.
 10. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Карлівки меморіального знаку
 11. Розгляд заяв.
 12. Різне.

 

20.10.2017

Карлівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу державного архітектурно-будівельного контролю Карлівської міської ради.

Основні вимоги до кандидата: громадянство України, освіта вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліст, магістр; за напрямом професійного спрямування право, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі не менше одного року, або в інший сфері не менше як три роки, досконале володіння державною мовою  та комп’ютерною технікою.

Документи: заяву про участь в конкурсі;  особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;  копія документу, який посвідчує особу (паспорт); копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію трудової книжки, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії  корупції» розміщеної на сайті НАЗК.

Документи подавати особисто протягом  30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 54, каб. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, тел.98208.

 Додаткову інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел 98209, 98208. Зразки заяви та документів розміщені на сайті міської ради в рубриці «Вакансії». 

 

 

Про початок опалювального сезону

Відповідно до пункту 5 розділу «Порядок надання послуг» постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», керуючись пунктом 19 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням міського голови Олександра Наконечного опалювальний сезон 2017-2018 років у м. Карлівка розпочнеться з 16 жовтня 2017 року. 

Про початок теплопостачання з 16 жовтня відповідного листа було направлено до Карлівської дільниці ПОК ВПТГ "Полтаватеплоенерго"

 

Громадські слухання

У зв’язку із внесенням з 4 квітня 2018 року відповідно до вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» змін до статті 34 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 6 жовтня 2017 року в залі засідання Карлівської районної ради о 14 годині відбудуться громадські слухання на тему: «Можливість забою тварин, що утримуються в особистих підсобних господарствах населення, на бойнях, які знаходяться під державним контролем».

На слухання запрошуються представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації і суб’єктів господарювання, що здійснюють вирощування тварин, їх забій та реалізацію продуктів забою.

Карлівське районне управління Головного управління Держпрод-споживслужби в Полтавській області.

Скликається двадцять четверта позачергова сесія міської ради

 

Керуючись  ст.46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно Регламенту Карлівської міської ради, провести засідання позачергової  двадцять четвертої   сесії міської ради сьомого скликання   03 жовтня 2017 року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

     На пленарне засідання винести  питання:

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 83.

 

 

 

Скликається двадцять третя позачергова сесія міської ради

Керуючись  ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно Регламенту Карлівської міської ради, засідання позачергової  двадцять третьої сесії міської ради сьомого скликання   відбудеться 28 вересня 2017 року  о 13 годині в депутатській кімнаті міської ради.

     На пленарне засідання винесені  питання:

 1. Про внесення доповнень до міської Програми «Муніципальне житло  міста Карлівка» на 2017 – 2020 роки.
 2. Про внесення змін до титульного списку на 2017 рік.
 3. Розгляд земельних  питань.

Схема маршруту

велоестафети, присвяченої Дню міста, яка відбудеться в місті Карлівка о 10:00 годині 23 вересня 2017 року

(старт від адмінбудівлі Карлівської міської ради)

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
 Карлівська міська рада Полтавської області оголошує конкурс:
 
На заміщення вакантних посад спеціалістів ІІ категорії загального та юридичного відділу Карлівської міської ради Полтавської області.

 Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища, неповна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (кваліфікація – юриста для юридичного відділу, кваліфікація – не визначено для загального відділу); стаж роботи за фахом не менше трьох років, досконале володіння державною мовою та комп’ютером.

Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування.

Вік претендентів – згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Прийом документів здійснюється з 22 вересня  2017 р. по 22 жовтня 2017р. за адресою: м. Карлівка вул. Полтавський Шлях 54.
Додаткову інформація щодо основних функціональних обов’язків, переліку документів на конкурс можна дізнатися за тел. 98208 та на веб-сайті міської ради в рубриці оголошення.

 
 

Карлівська міська рада оголошує конкурс на придбання житла (квартири) у житлових будинках  на вторинному ринку

      Предмет конкурсу: двох, трьох кімнатна квартира придатна для проживання, благоустроєна (енергозабезпечення, тепло, газ, водопостачання) житловою площею не менше 40,95 м2 . Вартість 1 м2 не повинна перевищувати 9 253,00 грн/м2 .

Замовник конкурсу: Карлівська міська рада.

Поштова адреса: 39500, м. Карлівка,  Полтавської області, вул. Полтавський шлях, 54.

Відповідальний за проведення конкурсу: Тарасовський Сергій Миколайович (тел. 98-203)

Відповідальний за інформування потенційних учасників конкурсу: Губарь Віктор Володимирович  (тел. 98-205).

Конкурсна документація приймається до 25 вересня 2017 року до 1700 години за адресою: м.Карлівка, вул. Полтавський Шлях, буд. 54, 1 – поверх, приймальня.

Конкурс відбудеться в приміщенні Карлівської міської ради о 1400 годині  28 вересня 2017 року за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54.

Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) документи у запечатаному вигляді з позначкою «На конкурс». У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі  у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу комісії.  

Телефон для довідок : 98 – 208.

Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) документи, визначені нижче. Документи приймаються у запечатаному вигляді з позначкою «На конкурс».

Для участі в конкурсі подаються:

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням: 

-  найменування  юридичної  особи,  прізвища  та ініціалів її керівника,  форми власності,  місцезнаходження,  номера телефону, телефаксу;

-  прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;

2. Виписка з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних  осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3. Засвідчені   в   установленому   порядку   копії   установчих документів (для юридичних осіб);

4. Копії   паспорта фізичної  особи  та  реєстраційного  номера облікової  картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої    релігійні    переконання   відмовляються   від   прийняття реєстраційного   номера  облікової  картки  платника  податків  та повідомили  про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

5. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

6. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

7. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

8. Нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або  інших  правовстановлюючих  документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

9. Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме  майно  або  витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

10. Засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру;

11. Фото інтер’єру квартири(сан вузол, кухня, кімнати, балкон).

 

Увага! Змінено номера телефонів апарату міської ради.

Посада

Прізвище, імя , по батькові

Тел.

Міський голова

Наконечний Олександр Сергійович

98-210

Секретар міської ради

Стовбун Олег Леонідович

98-206

Перший заступник міського голови

Тарасовський Сергій Миколайович

98-203

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Грінблат Ірина Володимирівна

98-208

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Корляк Наталія Володимирівна

98-207

Спеціаліст І категорії відділу фінансово-господарського забезпечення

Штеменко Ольга Миколаївна

98-207

Начальник відділу соціально-економічного та стратегічного розвитку міста

Губарь Віктор Володимирович

98-205

Провідний спеціаліст відділу соціально-економічного та стратегічного розвитку міста

Полив’яна Оксана Петрівна

98-205

Спеціаліст І категорії відділу соціально-економічного та стратегічного розвитку міста

Юнак Марія Йосипівна

98-205

Спеціаліст І категорії відділу соціально-економічного та стратегічного розвитку міста

Чередник Людмила Іванівна

98-205

Начальник загального відділу

Прогнімак Юлія Миколаївна

98-204

Спеціаліст І категорії загального відділу

Фоміна Оксана Вікторівна

98-204

Спеціаліст І категорії загального відділу

Лисиця Іван Олександрович

98-204

Начальник юридичного відділу

Безкровна Зоряна Ельмірівна

 

Спеціаліст І категорії юридичного відділу

Чуракова Наталія Володимирівна

 

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю

Швець Наталія Григорівна

 

Спеціаліст І категорії відділу державного архітектурно-будівельного контролю

Павленко Оксана Вадимівна

 

Секретар керівника (приймальня)

Євсюкова Анна Андріївна

98-209

 

 

 

Оператор комп’ютерного набору

Тущенко Валентина Володимирівна

 
 
УВАГА !

Карлівська дільниця ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» повідомляє, що згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджених наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 року за N° 620/378, та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007 року № 71,

7 вересня 2017 року 

буде проводитись заповнення теплових мереж водою від котельні по пров. Горького, 5. На час проведення робіт балансоутримувачу та мешканцям будинку необхідно забезпечити контроль за станом внутрішньої системи опалення.

У випадку незавершених робіт на внутрішньо – будинковій системі опалення та виявленні витоку теплоносія, прохання повідомити за тел. 2-29-07; 2-10-85.

В разі невиконання вищевказаних вимог ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» не несе відповідальності за можливі матеріальні та моральні збитки, внаслідок поривів трубопроводів внутрішньо – будинкової системи опалення. 

УВАГА !
У зв’язку із необхідністю доопрацювання пункту 4 проекту рішення Карлівської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до висновку Полтавської обласної державної адміністрації, керуючись статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Карлівської міської ради, перенести дату проведення пленарного засідання двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання на 13:00 год. 07 вересня 2017 року.
 
УВАГА ВЕБІНАР !
Депутатам Карлівської міської ради  членам виконавчого комітету Карлівської міської ради, керівникам комунальних підприємств Карлівське ВУЖКГ та КП «Карлівка Новатор», представникам КП ПОР «Полтававодоканал»
 
Карлівська міська рада запрошує Вас взяти участь у вебінарі на тему «Шляхи мінімізації енерговитрат. Метод «Експрес – гідроенергетичного аналізу систем водопостачання та водовідведення», який відбудеться 21 серпня 2017 року о 13:00 год у кімнаті художньої самодіяльності РБК.
 
Увага! Перереєстрація громадян, які перебувають 
на квартирному обліку за місцем проживання

                   Шановні громадяни та мешканці міста!                                   

           Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України  прийнято  наказ від 08.11.2013 №533 «Про  внесення змін до форми подання   інформації    до Єдиного державного  реєстру громадян, які  потребують поліпшення житлових умов» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2013 р. за № 2013/24548) та передбачена форма подання інформації про громадян,які перебувають на  квартирному обліку. Дані, отримані від громадян в процесі перереєстрації, стануть основою для формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують  поліпшення житлових умов та будуть сприяти налагодженню чіткого і прозорого обліку таких громадян.

          Карлівська міська рада   відповідно до пункту 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання  їм житлових приміщень затверджених постановою ради Міністрів Української РСР і української  республіканської ради професійних спілок  від 11.12.1984 р. № 470 щорічно      з 1 жовтня  по 31 грудня проводиться перереєстрація  громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті Карлівської міської ради.

        Перереєстрація здійснюється на підставі наданих громадянами наступних документів:

 • Довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма3);
 • Довідка про наявність /відсутність житла на всіх членів сім’ї ;
 • Копії паспортів (1,2 стор., реєстрація) заявника та членів його сім’ї, копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей;
 • Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • Довідка з місця роботи заявника та дорослих членів сім’ї ;
 • Копія довідки, що надає право користування пільгою.

         Прийом документів проводиться  з 21.08.2017 р по 15.10.2017 р., щодня з 8.00 до 17.15 (крім вихідних та св’яткових днів)  м. Карлівка вул. Полтавський шлях,54 (загальний відділ).

        Громадяни, які, станом на 01.01.2018 р., не пройдуть перереєстрацію квартирного обліку, до Єдиного державного реєстру внесені не будуть, та відповідно до Житлового Кодексу України, не вважатимуться такими, що потребують покращення житлових умов.

 Телефон для довідок: 2-10-94 

 
ДО ВІДОМА ПРИЗОВНИКІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИЗОВУ НА
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВОСЕНИ 2017 РОКУ.

           Надання відстрочки до чергового призову за частиною 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» призовникам, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (результатами іспитів) можуть бути прийнятими на навчання у СЕРПНІ місяці поточного року.

          Підставою для прийняття цього рішення с письмове повідомлення (довідка), завірена керівництвом навчального закладу щодо зарахування призовника на навчання у вищому навчальному закладі для здобуття наступного вищого освітньо - кваліфікаційного рівня вищої освіти.

Увага, оголошується конкурс!

До Дня Державного Прапора України Карлівська міська рада оголошує конкурс на краще обійстя, прикрашене 23 серпня в символічні кольори Державного стягу України.

Заявки на участь в конкурсі та фотознімки прикрашеного обійстя надсилайте на адресу: вул. Полтавський Шлях, 54, м. Карлівка, 39500.

Переможців буде визначено до 15 вересня та нагороджено дипломами та цінними подарунками під час святкування Дня міста в рамках конкурсу на кращий благоустрій «Карлівка – наш дім».

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ соціально-економічного та стратегічного розвитку міста Карлівської міської ради. 

Відбудеться День довкілля!

18 серпня 2017 року о 8.30 год. відбудеться День довкілля з упорядкування цвинтаря, який розташований по вул. Комарова в м. Карлівка.

Запрошуємо підприємства, установи, організації, небайдужих карлівчан долучитися до толоки.

Необхідним інвентарем забезпечує Карлівське ВУЖКГ.

Щодо результатів земельних торгів

Карлівська міська рада Карлівського району Полтавської області (організатор торгів) повідомляє, що земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності площею 1,5300 га, з кадастровим номером 5321610102:02:001:0036, яка розташована в с. Солона Балка Карлівського району Полтавської області, призначені на 3 серпня 2017 року, у зв’язку з відсутністю учасників, відповідно до пункту а) частини чотири статті 138 Земельного кодексу України, визнано такими, що не відбулися.

Протокол земельних трогів

           

Скликається двадцять друга сесія міської ради сьомого скликання

Керуючись  ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Карлівської міської ради,  пленарне засідання двадцять другої  сесії міської ради сьомого скликання відбудеться 21 серпня 2017 року  о 13 годині.

На сесію винесені питання:

1. Про затвердження суми понадпланових надходжень загального фонду міського бюджету по наслідках виконання за 7 місяців 2017 року.

2. Про уточнення показників міського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету за 7 місяців 2017 року

3. Про уточнення показників міського бюджету на 2017 рік.

4. Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період.

5. Про внесення змін до штатного розпису апарату міської ради.

6. Про добровільне об’єднання  територіальних громад.

7. Про звернення до обласної ради.

8. Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету м. Карлівка.

9. Про затвердження міської програми «Муніципальне житло міста Карлівка» на 2017-2020 роки.

10. Про надання  матеріальної грошової допомоги.

11. Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю апарату Карлівської міської ради та посадових інструкцій працівників відділу.

12. Розгляд заяв.

 

28.07.2017 р.                                          Оголошення!

Карлівський РВК запрошує офіцерів запасу на військову службу за контрактом до військових частин А0415, В3231, А2573 Збройних Сил України. За детальною інформацією звертатися за адресою: м. Карлівка, вул. Холодноярська,4.

З повагою, військовий комісар Карлівського РВК майор С.А. Лукаш

 

Шановні карлівчани!

                 Керуючись  статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Карлівської міської ради, 19 липня 2017 року  о 13 годині відбудеться пленарне засідання двадцять першої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання.

На сесію винесені питання:

1. Про затвердження звіту виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.

2. Про уточнення показників міського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету за 6 місяців  2017 року.

3. Про уточнення показників міського бюджету на 2017 рік.

4. Про затвердження протоколу громадських слухань від 09 липня 2017 року.

5. Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

6. Про роботу комунальних підприємств міста Карлівки.

7. Про затвердження програми підтримки комунальних підприємств м. Карлівки на 2017-2018 роки.

8. Про внесення доповнень до заходів програми соціального захисту населення м. Карлівки.

9. Про внесення змін до титульного списку поточних видатків на 2017 рік.

10.Про взяття на баланс безхазяйного майна.

11.Про затвердження переліку неприватизованих державних квартир.

12.Про надання  матеріальної грошової допомоги.

13.Розгляд заяв.

 

        ОГОЛОШЕННЯ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІСТА КАРЛІВКА!

           З метою поліпшення благоустрою міста, залучення підприємств, організацій, установ та жителів м. Карлівка до участі у спільній роботі по благоустрою, озелененню та покращенню санітарного стану будівель, прилеглих та дворових територій, активізації діяльності органів територіального громадського самоврядування, міських служб в питаннях благоустрою, належного утримання житлового фонду запроваджено конкурс на кращий благоустрій “Карлівка – наш дім”, присвячений Дню міста.

Конкурс проводиться щорічно з 1 серпня по 1 вересня.

До участі у конкурсі запрошуються підприємства, установи, організації, об’єднання співвласників багатоповерхових будинків, мешканці багатоповерхових та приватних будинків, юридичні та фізичні особи.

Підготовку та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія.

Конкурс проводиться за номінаціями:

“Кращий  благоустрій прилеглої території” серед підприємств, установ та організацій міста;

“Кращий благоустрій територій шкіл та садочків”;

“Будинок зразкового утримання” серед обслуговуючих організацій та мешканців будинків;

“Кращий під’їзд” в багатоповерхових будинках;

“Кращий двір” серед багатоповерхових будинків;

“Кращий благоустрій приватної садиби ”.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА, КОНКУРСНА КОМІСІЯ

https:Карлівка наш дім (Положення про проведення конкурсу на кращий благоустрій "Карлівка наш дім").doc

 

 

18.07.2017 р.                           Шановні карлівчани!

             Карлівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу державного архітектурно-будівельного контролю Карлівської міської ради.

              Основні вимоги до кандидата: громадянство України, освіта вища за освітньо - кваліфікаційним рівнем  спеціаліст, магістр; за напрямом професійного спрямування право, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі не менше одного року, або в інший сфері не менше як три роки, досконале володіння державною мовою  та комп’ютерною технікою.

              Документи: заяву про участь в конкурсі;  особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;  копія документу, який посвідчує особу (паспорт); копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію трудової книжки, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії  корупції» розміщеної на сайті НАЗК.

              Документи подавати особисто протягом  30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 54, кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, тел. 2-21-36.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за тел 2-29-01, 2-21-36

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Про реалізацію в області пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

            Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № Ц54 „Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб” з 1 грудня 2016 р. по 1 червня 2018 р року запроваджено у Полтавській області реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

          Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

 • членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 • внутрішньо переміщених осіб.

          Для участі в пілотному проекті зазначеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

         Органи соціального захисту населення формують списки осіб, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті.

        Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:

 • сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;
 • пропонування участі в громадських роботах;
 • надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

         Учасникам пілотного проекту, які виявлять бажання організувати підприємницьку діяльність в рамках пілотного проекту, за рішенням комісії має бути надана фінансова допомога у сумі, що не перевищує 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року (станом на 01.01.2017 - 64 тис. грн.).

        Cума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску-на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

       Фінансова допомога не повертається, якщо:

-     сума сплачених у відповідному році податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік;

-     учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох осіб членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, внутрішньо переміщених осіб або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки.

        Важливо, що дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту в період участі у пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 

УВАГА АУКЦІОН 

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення

 для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону

Карлівська міська рада                                                                                                                                                                        

№ лота

Місце

розташування

земельної ділянки

 

Площа

земельної

ділянки

(га)

Кадастровий номер

земельної ділянки

Вид

угідь

 

Примітки

 

1

  с. Солона Балка Карлівського р-ну

1,5300

5321610102:02:001:0036

Під госп. будівлями і дворами

 

Цільове призначення:  для іншого сільськогосподарського призначення.

Стартова річна орендна плата: 67 162 грн. 41 коп., (3,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки).

Крок торгів: 335 грн. 81 коп. (0,5 % від стартового розміру річної орендної плати).

Гарантійний внесок: 3 358 грн. 12 коп. (5 % від стартового розміру річної орендної плати).

Реєстраційний внесок: 800,00 грн.

Строк оренди:  7 років.

Дата торгів: 3 серпня 2017 р. 10:30 год.

Місце проведення: м. Карлівка, вул.Полтавський шлях, 54.

Для отримання додаткової інформації звертатись за тел. (067) 531-27-97      (050) 40-40-642  e-mail: rica-auction@ukr.net

 

ПП «Регіональний інвестиційний центр аукціонів»

Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 405.

Відповідальна особа, ліцитатор Ірза Іван Сергійович.

 

Офіс тел. (0532) 69-04-25, (067) 533–32-24, (050) 321-55-52.

Відповідальна особа: Шилова Юлія Олексіївна