Карлівська міська громада
Полтавська область, Полтавський район

Громадське обговорення

 

08.12.2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається реконструкція власного складу нафтопродуктів об’ємом 11000 м. куб., в частині облаштування системи пожежогасіння та встановлення електронних рівнемірів на об’єкті за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Січових Стрільців, 1.

Системі захисту пінного пожежогасіння підлягає зливно-наливна залізнична естакада на території складу нафтопродуктів. Резервуарний парк оснащується стаціонарною системою охолодження резервуарів.

Нафтобаза ТОВ НВЦ «ЄВРОДІМ» спеціалізується на прийманні світлих нафтопродуктів (бензину та дизельного пального) із залізничних цистерн, зберіганні їх у ємностях резервуарного парку та відвантаження у автобензовози для подальшої реалізації.

Виробнича потужність Підприємства:

 • дизельного пального: приймання - 34594,116 тонн, відпуск - 33709,948 тонн;
 • бензину марки А-92: приймання - 3853,057 тонн, відпуск - 3780,567 тонн;
 • бензину марки А-95: приймання - 8335,462 тонн, відпуск - 8236,723 тонн.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб'єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничий центр «Євродім», код ЄДРПОУ 30220130, юридична адреса: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 1, контактний номер телефону +3803325864893.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

OVD @mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, +38 (044) 206-31-13 контактна особа - Тіщенкова Марина Олегівна, директор департаменту (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

Державна архітектурно-будівельна інспекція України,

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний

документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОУГО- 19), спричиненої коронавірусом 8ЛЯ8-СоУ-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться_____________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Громадські слухання (другі) відбудуться_____________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

OVD @mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, +38 (044) 206-31-13 контактна особа - Тіщенкова Марина Олегівна, директор департаменту (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

OVD @mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, +38 (044) 206-31-13 контактна особа - Тіщенкова Марина Олегівна, директор департаменту (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 261 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 • Нафтобаза ТОВ НВЦ «ЄВРОДТМ», адреса: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Січових Стрільців, 1, з 04.12.2020 р., контактна особа - Оліярник Ярослав Тадейович, тел.: 03325864893;
 • Карлівська міська рада Полтавської області, адреса: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавський Шлях, буд. 54, з 04.12.2020 р., контактна особа - Стовбун Олег Леонідович, тел.: 05346-98-208.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

20/10/2020 р.

Розробка детального плану територій м. Карлівки по вул. Полтавський шлях, 98, 115 на земельних ділянках площами 0,0738 га та 0,0741 га.

Схеми. Пояснювальна записка

27.05.2020 р.

Розгляд та врахування пропозицій громадськості щодо

погодження проектів регуляторних актів

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

 

25.05.2020 р.

Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документа державного планування "Детального плану території м. Карлівка, обмеженої вулицями Паркова, Гурамішвілі, для відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості"

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗВІТ СЕО вул. Паркова, м-н Гурамішвілі

13.12.2019 р.

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації повідомляє про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, зазначеної у пункті І цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планової діяльності

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

 29.12.2019р.

Відділ містобудування та архітектури апарату Карлівської міської ради інформує про  розгляд матеріалів детального плану території м. Карлівка, обмеженої вулицями Паркова, Гурамішвілі, для відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації

Додаток 1 Додаток 3 Додаток 5 Додаток 7

Додаток 2 Додаток 4 Додаток 6 Додаток 8

Звіт СЕО 

Заява про визначення обсягу СЕО документу державного планування

Звіт про Стратегічну екологічну оцінку документа державного планування: містобудівного проекту

Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детального плану території м. Карлівка, обмеженої вулицями Паркова, Гурамішвілі, для відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»

20.12..2019 р.                   

                                                 Розгляд матеріалів детального плану території дитячого дошкільного закладу

    Відділ містобудування та архітектури апарату Карлівської міської ради інформує про  розгляд матеріалів детального плану території дитячого дошкільного закладу, яка  розташована  за адресою вул. Панаса Мирного, 7а (Конвальця) в с. Солона Балка Карлівського району Полтавської області.

Існуючий стан

Проектний план

Заява про визначення обсягу СЕО

 

01.07.2019 р.

                                Розгляд та врахування пропозицій громадськості

Згідно п.6 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для забезпечення можливості участі громадськості міста, з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій населення у стратегічній екологічній оцінці Звіту до документу державного планування генплану м. Карлівка, Карлівська міська рада проводить громадське обговорення матеріалів звіту (СЕО), який оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради.

Строк громадського обговорення становить 30 днів з моменту оприлюднення даного повідомлення.

Зауваження та пропозиції подаються в письмовій та електронній формі на адресу Карлівської міської ради.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ містобудування і архітектури Карлівської міської ради.

Звіт з стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Карлівки Полтавської обл.

 

20.05.2019 р.

Розгляд та врахування пропозицій громадськості щодо

погодження проектів регуляторних актів, а саме:

 

Проект рішення Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

 

Проект рішення Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Проект рішення Про внесення змін до рішення 8 сесії міської ради сьомого скликання від 15.07.2016 року "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території м. Карлівки"

22.04.2019 р.

                                              Розгляд та врахування пропозицій громадськості щодо

                                  ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування

"Розроблення генерального плану території населеного пункту міста Карлівки Полтавської області"

 

28.09.2018 р.

Розгляд та врахування пропозицій громадськості щодо Стратегії розвитку туризму Карлівської міської ради Полтавської області 

         На сьогоднішній день на територій Карлівської міської ради Полтавської області проводиться розробка Стратегії розвитку туризму Карлівської міської ради Полтавської області до 2025 року, стратегічний план спрямований на місцевий економічний розвиток зі збереженням місцевих традицій і звичаїв, як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності субрегіону в порівнянні з іншими туристичними та курортними містами та регіонами України.Стратегія – це перший крок в реалізації нових підходів до розвитку краю, базованих в першу чергу на його сильних сторонах і можливостях, на спільному баченні комплексного розвитку нашої громади з урахуванням соціально-економічних інтересів, ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу, забезпечивши при цьому екологічність, безпечність, сталість.

 З метою врахування громадських інтересів проводиться обговорення та розгляд даного питання. За детальною інформацією звертайтесь у відділ соціально - економічного та стратегічного розвитку міста Карлівської міської ради, або за тел. +38(05346)98 - 205

Додатки:

Стратегія розвитку туризму Карлівської міської ради Полтавської області до 2025 року

06.08.2018 р.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації на місцевому рівні «Генеральний план території   м. Карлівка»

З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд «Генерального плану території  м. Карлівка»

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – перший заступник міського голови Тарасовський Сергій Миколайович, начальник відділу містобудування та архітектури Павленко Оксана Вадимівна.

З основним кресленням Генерального плану м. Карлівка можна ознайомитись в Карлівській міській раді з 6 серпня 2018 року по 6 вересня 2018 року з 800 до 1715 (понеділок-четвер), з 800 до 1600 (п’ятниця), обідня перерва з 1200 до 1300 за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54, 2-й поверх, кабінет відділу містобудування та архітектури Карлівської міської ради, тел. 98-209.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника першому заступнику міського голови за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54 до 06.09.2018 року. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У письмовому вигляді пропозиції подаються  із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, посади і особистого підпису керівника.

Пропозиції повинні містити чіткі обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Обговорення пропозицій Генерального плану м. Карлівкаї відбудеться 10.09.2018  року о 1400 за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54 (кабінет першого заступника міського голови)

 

 

 

10.08.2018 р.

Розгляд та врахування пропозицій громадськості щодо будівництва додаткової базової станції 3D зв’язку в м. Карлівка

ПрАТ «ВФ Україна» займається покращенням якості стільникового зв’язку для своїх абонентів.

На сьогоднішній день на територій Полтавської області проводиться будівництво додаткових базових станції ЗD зв’язку, що надасть можливість користувачам користуватися Інтернетом та якісним зв’язком.

Підприємством заплановано будівництво додаткової базової станції в районі вул. Паркова (біля Асфальтового заводу) м. Карлівка, Полтавської обл..

Розмір необхідної земельної ділянки - 150 м.кв. (10м х 15м).

Термін оренди - 49 років.

Категорія земель - для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації.

 З метою врахування громадських інтересів проводиться обговорення та розгляд даного питання. За детальною інформацією звертайтесь у відділ соціально-економічного та стратегічного розвитку міста Карлівської міської ради, або за тел. 98 205

 

08.06.2018 р. 

Розгляд та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації «Детальний план території на частину території по вул. Полтавський Шлях, 179 у м. Карлівка Полтавської обл. для реконструкції існуючої АЗС в АЗК»

«Детальний план території на частину території по вул. Полтавський Шлях, 179 у м. Карлівка Полтавської обл. для реконструкції існуючої АЗС в АЗК», розроблений з метою визначення можливості реконструкції існуючої АЗС в АЗК з реконструкцією АГЗП в межах розробки Детального плану території з визначенням параметрів забудови даної земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами та містобудівної документації вищих рівнів, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, в межах якої розробляється Детальний план, уточнення цільового призначення земельної ділянки.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 0,5 га. Площа земельної ділянки, для розміщення та експлуатації АЗК –  0,1507 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

Функціональний регламент для даної території розроблений з урахуванням положень “Генерального плану м. Карлівка.

Функціональним регламентом передбачається:

Для зони транспортної інфраструктури населеного пункту

До зони входять території, на яких розміщуються АЗК, АЗС, АГЗП, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 50-100 м.

Зона формується обєктами IV-V класу шкідливості в межах населеного пункту, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання:

 1. АЗК;
 2. АГЗП

Супутні види використання:

1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

2. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

6. зелені насадження спеціального призначення;

7. стоянки і споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1. споруди інженерної інфраструктури загальноміського значення.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 — 92**.

Детальний план території на частину території по вул. Полтавський Шлях, 179 в м. Карлівка Полтавської обл. для реконструкціїіснуючої АЗС в АЗК з реконструкцією АГЗП

 

 

 

 Розгляд та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації «Детальний план території  в м. Карлівка на земельну ділянку для розміщення АГЗП площею 0,54 га, на території Карлівської міської ради за адресою: м. Карлівка, вул. Радевича»

      З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд «Детального плану території  в м. Карлівка на земельну ділянку для розміщення АГЗП площею 0,54 га, на території Карлівської міської ради за адресою: м. Карлівка, вул. Радевича».

     Детальний план розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно – гігієнічними нормами та з метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.

     Замовник містобудівної документації: Карлівська міська рада

    Розробник містобудівної документації: Архітектурна студія «АГОРА-ПРОЕКТ» ФОП Вітько О.Л.

     Підстава для розроблення: рішення Карлівської міської ради від 03.11.2017 року «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території м. Карлівка територіальній громаді м. Карлівка в особі Карлівської міської ради».

                  Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – перший заступник міського голови Тарасовський Сергій Миколайович, начальник відділу соціально – економічного та стратегічного розвитку міста Губарь Віктор Володимирович.

          ДОДАТКИ

Пояснювальна записка

Схема району

Схема область

Ситуація

Генеральний план

Існуючий стан

Інженерне підготування

 

 

 

Розгляд та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації «Детальний план території  обмежений вул. Полтавський шлях, проїздами та міським парком в м. Карлівка Полтавської області»

      З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд «Детальний план території  обмежений вул. Полтавський шлях, проїздами та міським парком в м. Карлівка Полтавської області».

Детальний план розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно – гігієнічними нормами та з метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.

Замовник містобудівної документації: Карлівська міська рада

Розробник містобудівної документації: ФОП Гузік В.В.

Підстава для розроблення: рішення Карлівської міської ради від 18.05.2017 року «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території м. Карлівка територіальній громаді м. Карлівка в особі Карлівської міської ради».

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – перший заступник міського голови Тарасовський Сергій Миколайович, начальник відділу соціально – економічного та стратегічного розвитку міста Губарь Віктор Володимирович.

ДОДАТКИ

Пояснювальна записка

Генеральний план

Схема району

Схема області

Ситуація

Існуючий стан

Схема №2

Схема №3

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних