Карлівська міська громада
Полтавська область, Полтавський район

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує

Дата: 21.02.2018 09:25
Кількість переглядів: 732

З 1 січня 2018 року непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату, призначається тимчасова державна соціальна допомога.

Фото без опису

На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінетом Міністрів України 27.12.2017 №1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула  права на пенсійну виплату.

Вказаним  Порядком передбачено призначення у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року тимчасової  державної соціальної допомоги особі, яка відповідає таким вимогам:

  1. досягла 60  років;

жінки 1961 року народження і старші після досягнення:

55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно

58 років - які народилися з 01.04.1959 по 30.09.1959

55 років 6 місяців - які народилися з 01.10.1956 року по 31.03.1957;

58 років 6 місяців - які народилися з 01.10.1959 по 31.03.1960

56 років - які народилися з 01.04.1957 по 30.09.1957

59 років - які народилися з 01.04.1960 по 30.09.1960

56 років 6 місяців - які народилися з 01.10.1957 по 31.03.1958

59 років 6 місяців - які народилися з 01.10.1960 по 31.03.1961

57 років - які народилися з 01.04.1958 по 30.09.1958

60 років - які народилися з 01.04.1961 по 31.12.1961

57 років 6 місяців - які народилися з 01.10.1958 по 31.03.1959

 

 

  1. не набула право на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу;
  2. є непрацюючою особою;
  3. має страховий стаж не менше 15 років (довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду України не пізніше 5-ти робочих днів на підставі заяви про видачу довідки, до якої додається копія трудової книжки та, у разі потреби, інші документи, що підтверджують трудовий стаж).

 

Умови та термін, на який призначається

 тимчасова  державна соціальна  допомога:

  1. призначається з дня, що настає за датою досягнення встановленого віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3-х місяців після досягнення такого віку. В іншому випадку допомога призначається  з дня звернення;
  1. право на допомогу визначається з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу за попередні 6-місяців (середньомісячний сукупний дохід визначається з урахуванням доходів всіх членів сім’ї);
  1. розмір допомоги перераховується кожні 6 місяців  з урахуванням змін у майновому стані сім’ї. Одиноким особам, які не мають інших джерел для існування крім доходів від особистого селянського господарства,  розмір допомоги не перераховується;
  2. виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на пенсію.

 

В якому розмірі надається допомога?

       Розмір тимчасової допомоги залежить від доходу сім’ї та визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

        Максимальний розмір допомоги у 2018 році становить: з січня –  1373 грн.; з липня – 1435 грн.;  з грудня  - 1497 грн.

 

Хто входить до складу сім’ї особи, що звертається за призначенням тимчасової державної соціальної допомоги:

До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні; діти - студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом із батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті); особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою (будь-якому іншому шлюбі), пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

До складу сім’ї не включаються: батьки, дід, баба, брати, сестри; опікуни, піклувальники та члени їх сімей; батьки, позбавлені батьківських прав; діти, які перебувають на повному державному утриманні; діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.

 

Документи, необхідні для призначення

тимчасової державної соціальної допомоги:

 

     Для призначення тимчасової допомоги до управління соціального захисту населення за місцем проживання  подаються:

- заява та  декларація про доходи та майновий стан за формами, затвердженими Мінсоцполітики;

- документ, що посвідчує особу;

- інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (фактичного місця проживання);

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті);

- довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

- довідка  про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення;

- копію рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).

      Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

      При зверненні за призначенням допомоги за місцем фактичного проживання, додатково надається довідка про неотримання допомоги за зареєстрованим місцем проживання. 

      Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

   Особа, якій призначено допомогу зобов’язана не пізніше 10 днів повідомити управління соцзахисту про зміну обставин, які можуть вплинути на розмір та порядок отримання тимчасової допомоги.

 

Умови, за яких тимчасова допомога не призначається:

 

            - середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 1 особу перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

            - особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

            - особа (члени її сім’ї) потягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю/оплатили послуги (одноразово) на суму, яка на дату купівлі/(оплати) перевищує 50 тис. грн. (крім оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та медичних послуг);

             - особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

            - за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

            - у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) загальна площа яких перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного транспортного засобу.

        За наявності окремих обставин, зокрема, здійснення купівлі/оплати послуг на суму понад 50,0 тис. грн. чи у разі виявлення за результатами вибіркових обстежень додаткових джерел для існування, не зазначених у декларації про доходи та майно, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю. 

      Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулась за допомогою.

 

Розміри окремих видів державних допомог у 2018 році :

 

 

2018

з січня

з липня

з грудня

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами  (25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

 

440,50

460,25

480,25

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата:

860,00

 

 

 

 

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму  для дитини відповідного віку

та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний розмір

до 6 років

1 492

          1 559

1 626

 

максимальний розмір

  від 6 до 18 років

1 860

1 944

2 027

 

максимальний розмір

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1 762

1 841

1 921

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний розмір                                                       (2 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку)

до 6 років

2 984

3 118

3 252

від 6 до 18 років

3 720

3 888

4 054

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний  розмір

до 6 років

746

779,50

                  813

від 6 до 18 років

930

                  972

1013,50

 

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний  розмір (2 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку)

до 6 років

2 984

3 118

3 252

від 6 до 18 років

3 720

3 888

4 054

від 18 до 23 років (за умови навчання)

3 524

3 682

3 842

 

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок

психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1 700

1 777

1 853

 

 

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2018 році:

Державна соціальна допомога

з січня

 

 

інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд

(100% + 75 %  прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність, але не менше розміру допомоги на дитину підгрупи А віком від 6 до 18 років)

2 876,40

2 960,40

3 074,90

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

(100% +50% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

2 178,00

2 178,00

2 245,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

(не менше 100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

   1 452,00

           1 452,00

1 497,00

інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

(не менше 100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

1 452,00

       1 452,00

1 497,00

на дітей-інвалідів

1 452,00

1 452,00

1 497,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 100 %  прожиткового мінімуму для дитини до 6 років, на догляд)

2 508,40

2 575,40

2 673,90

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 %  прожиткового мінімуму для дитини до   6 років, на догляд)

/

1 762,40

1 795,90

1 860,90

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 %  прожиткового мінімуму для дитини від   6  до 18 років, на догляд)

2 876,40

2 960,40

3 074,90

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 %  прожиткового мінімуму для дитини від   6 до 18  років, на догляд)

1 946,40

1 988,40

2 061,40

 

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році становитимуть:

 

 

з січня

з липня

з грудня

   для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму  для працездатних осіб)

          370,02

 386,61

   403,41

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність)

       1 373

         1 435

          1 497

для дітей віком (85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку):

 

 

 

до 6 років

1 268,20

1 325,15

1 382,10

під 6 до 18 років

1 581

1 652,40

          1 722,95

від і 8 до 23 років (за умови навчання)

        1 497,70

1 564,85

1 632,85

Доплата на дітей віком від:

 

 

 

 

0 до ІЗ років

250

13 до 18 років

500

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних